نتیجه مناقصه 
 

جلسه موضوع بررسی اسناد ارزیابی کیفی و توان اجرای کار مناقصه تکمیل بال غربی ساختمان اداری سازمان ( 12-96 ) با حضور اعضای کمیسیون معاملات در روزیک شنبه مورخ 10/10/96 در محل دفتر معاونت محترم توسعه مدیریت سازمان برگزار گردید. با عنایت به تغییر برآورد و بازنگری های انجام شده در اسناد مقرر شد نسبت به تجدید آگهی ارزیابی توان اجرای کار مناقصه تکمیل بال غربی ساختمان اداری با اعمال تغییرات شامل بر آورد جدید و اصلاحیه اسناد ارزیابی اقدام گردد .

 
 
 
 
 
Powered by DorsaPortal