نتیجه مناقصه :

جلسه موضوع مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز در محدوده سازمان منطقه آزاد انزلی96-15 )   با حضور اعضای کمیسیون معاملات در روز سه شنبه مورخ 96/12/22 در محل دفتر معاونت محترم توسعه مدیریت سازمان برگزار گردید. با عنایت به قیمتهای پیشنهادی شرکت دروازه سبز شمال با قیمت پیشنهادی 23،001،634،902 ( بیست و سه میلیاردو یک میلیون و ششصدو سی و چهار هزارو نهصد و دو ) ریال و ضریب پیشنهادی ( 8459/. ) به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد . مقرر شد وفق مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد اقدام گردد .

Powered by DorsaPortal