نتیجه مناقصه :

جلسه موضوع مناقصه خرید یک دستگاه بالابر هیدرولیک 48 متری ( 16-96 ) با حضور اعضای کمیسیون معاملات در روز شنبه مورخ 96/12/26 در محل دفتر معاونت محترم توسعه مدیریت سازمان برگزار گردید. با عنایت به عدم ارائه برنامه زمانبندی تفضیلی برای انجام کلیه تعهدات موضوع بند 9-2-3 اسناد مناقصه ، اعضای کمیسیون معاملات مقرر نمودند تا نسبت به تجدید مناقصه براساس آیین نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد اقدام گردد .

 
Powered by DorsaPortal