نتیجه مناقصه :

 جلسه موضوع مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی در محدوده سازمان منطقه آزاد انزلی  ( 1 – 97 ) با حضور اعضای کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 97/02/3 در محل دفتر معاونت محترم توسعه مدیریت سازمان برگزار گردید. با استناد به بند الف – 1 ماده 43 آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد مبنی بر کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده       ( حداقل سه پیشنهاد در مناقصه اول ) مقرر شد نسبت به تجدید مناقصه اقدام گردد .

Powered by DorsaPortal