نتیجه مناقصه :

جلسه موضوع مناقصه ساماندهی ادامه اراضی نوار ساحلی درمحدوده سازمان منطقه آزاد انزلی    ( 3 – 97 ) با حضور اعضای کمیسیون معاملات در روز چهار شنبه مورخ 97/03/30 در محل دفتر معاونت محترم توسعه مدیریت سازمان برگزار گردید. با عنایت به قیمت های پیشنهادی و صرفه و صلاح سازمان و بررسی شکلی و محتوایی موضوع ، شرکت پردیسان سازه کاسپین با مبلغ پیشنهادی 17،564،999،116 ( هفده میلیارد و پانصدو شصت و چهار میلیون و نهصد و نود و نه هزارو یکصد و شانزده  ) ریال ( 38/7 در صد مینوس ) به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید و مقرر شد وفق آیین نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد اقدام گردد. همچنین شرکت ترددگستر شمال با مبلغ 18،173،028،955 ریال به عنوان نفر دوم مناقصه تعیین شد .

 
 
Powered by DorsaPortal