نتیجه مناقصه :

جلسه موضوع مناقصه خدمات امداد و نجات - اورژانس در محدوده سازمان منطقه آزاد انزلی ( 297 ) با حضور اعضای کمیسیون معاملات در روز دوشنبه مورخ 97/02/31 در محل دفتر معاونت محترم توسعه مدیریت سازمان برگزار گردید. با استناد به بند الف1 ماده 43 آیین نامه مالی و معاملاتی سازمان های مناطق آزاد مبنی بر کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده ( حداقل سه پیشنهاد در مناقصه اول ) مقرر شد نسبت به تجدید مناقصه اقدام گردد .

 
Powered by DorsaPortal