نتیجه مناقصه :

جلسه موضوع مناقصه خدمات آتش نشانی و خدمات ایمنی درمحدوده سازمان منطقه آزاد انزلی ( 597 ) با حضور اعضای کمیسیون معاملات در روز سه شنبه مورخ 97/03/29 در محل دفتر معاونت محترم توسعه مدیریت سازمان برگزار گردید. با عنایت به قیمت های پیشنهادی و مبلغ برآورد صورت گرفته ، شرکت منادیان ایمنی شمال با قیمت پیشنهادی 25،482،001،628 ریال به عنوان برنده مناقصه انتخاب شد و مقرر شد وفق آیین نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد اقدام گردد  
Powered by DorsaPortal