نتیجه مناقصه :

جلسه موضوع تجدید مناقصه خرید یک دستگاه بالابرهیدرولیک 48 متری مناقصه شماره 4-97  با حضور اعضای کمیسیون معاملات در روز یکشنبه مورخ 97/04/03در محل دفتر معاونت محترم توسعه مدیریت سازمان برگزار گردید. با عنایت به عدم  شرکت متقاضیان در مناقصه و نبود یک پیشنهاد مقرر شد وفق آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد اقدام و مراتب جهت تصمیم گیری به مقام عالی سازمان گزارش گردد .

 
Powered by DorsaPortal