انزلی
آگهی تمدید(نوبت اول) فراخوان ارزیابی کیفی خرید یک فروند شناور یدک کش مناقصه شماره 7-97
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نتیجه مناقصه :

جلسه موضوع فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه محدود خرید یک فروند شناور یدک کش ( 797 ) با حضور اعضای کمیسیون معاملات در روز چهارشنبه مورخ 97/05/17 در محل دفتر معاونت محترم توسعه مدیریت سازمان برگزار گردید. با توجه به اعلام نظرکمیته فنی بازرگانی ، مناقصه گران تأمین و یا ساخت یک فروند شناور یدک کش ، شرکتهای واجد صلاحیت شرکت در مناقصه انتخاب گردیدند و در نتیجه برگزاری مناقصه و بازگشایی پاکات تجدید مناقصه مزبور در روز دوشنبه مورخ 1397/7/23 با توجه به قیمت پیشنهادی شرکت شناوران زیبا با قیمت پیشنهادی 189،450،000،000 ریال به عنوان نفر اول ( برنده ) مناقصه انتخاب شد و مقرر شد وفق آیین نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد کشور اقدام گردد .

 
تاریخ به روزرسانی:
1397/11/14
تعداد بازدید:
953
Powered by DorsaPortal