انزلی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

نتیجه مناقصه :

جلسه موضوع مناقصه جمع آوری و امحاء زباله و تنظیفات درمحدوده سازمان منطقه آزاد انزلی ( 897 ) با حضور اعضای کمیسیون معاملات در روز سه شنبه مورخ 09/05/1397در محل دفتر معاونت محترم توسعه مدیریت سازمان برگزار گردید. با عنایت به قیمت های پیشنهادی شرکت سبزینه قشم با قیمت پیشنهادی 42،714،000،000 ریال به عنوان برنده مناقصه انتخاب گردید و مقرر شد وفق آیین نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد تجاریصنعتی اقدام گردد .

 
Powered by DorsaPortal