آگهی مناقصه عمومی توسعه و نگهداری فضای سبزشماره (1-1400)
 
  
 
نتیجه مناقصه : 
 
صورتجلسه کمیته فنی بازرگانی سازمان در ارتباط با موضوع مناقصه توسعه و نگهداری فضای سبز و آنالیز قیمتهای پیشنهادی در کمیسیون معاملات سازمان مطرح شد و شرکت نیلوفر آبی گیلان با قیمت پیشنهادی 71.555.063.980ريال و ظریب (26.4895) به عنوان مناسبترین قیمت پیشنهادی انتخاب و معرفی نمود و مقرر شد وفق آئین نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد اقدام گردد.
 
تاریخ به روزرسانی:
1400/09/09
تعداد بازدید:
945
Powered by DorsaPortal