آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای(نوبت اول) تهیه،حمل، نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه سینی دوار لوکوموتیو (3-1400)
 
 
 
نتیجه مناقصه : 
 
 
جلسه کمیسیون معاملات سازمان در موعد مقرر برگزار شد و اعضای کمیسیون به دلیل کم بودن تعداد مناقصه گران از حد نصاب تعیین شده (حداقل 3 پیشنهاد در مناقصه اول) به استناد بند الف ماده 43 آئین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد مقرر نمود تا نسبت به تجدید مناقصه وفق قوانین و مقررات اقدام گردد و همچنین مقرر گردید تا مراتب جهت تأیید به ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان ارائه گردد.
 
تاریخ به روزرسانی:
1400/09/10
تعداد بازدید:
866
Powered by DorsaPortal