آگهی تجدید مناقصه عمومی یک مرحله ای(نوبت دوم) تهیه،حمل، نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه سینی دوار لوکوموتیو (6-۱۴۰۰)
 
 
 
نتیجه مناقصه :  
 
پیرو دعوت نامه شماره 276328/220/د/1400 مورخ 03/07/1400 ، صورتجلسه مورخ 29/06/1400 کمیته فنی و بازرگانی سازمان منطقه آزاد انزلی در ارتباط با بررسی آنالیز قیمتهای پیشنهادی پیمانکاران موضوع تجدید مناقصه تهیه، حمل، نصب، تست و راه اندازی یک دستگاه سینی دوار لوکوموتیو جهت نصب در ایستگاه داخلی مجتمع بندری کاسپین سازمان منطقه آزاد انزلی به شماره 6 1400 در جلسه فوق مطرح شد و کمیسیون معاملات سازمان با رعایت صرفه و صلاح و مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد و بخشنامه دامنه مناسب قیمتهای پیشنهادی، شرکت پاریزان صنعت را با قیمت پیشنهادی به مبلغ 114.000.000.000 ريال به عنوان برنده مناقصه انتخاب نمود و مقرر گردید تا وفق مفاد آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد عمل گردد. 
تاریخ به روزرسانی:
1400/09/09
تعداد بازدید:
594
Powered by DorsaPortal