آگهی تجدید مناقصه عمومی جمع آوری زباله شماره( 8-1400)
 
 
نتیجه مناقصه: 
 
 
با عنایت به قیمتهای پیشنهادی شرکت سبزینه قشم با قیمت پیشنهادی 78.714.000.000 ريال به عنوان قیمت مناسب و کمترین قیمت، انتخاب شده و مقرر شد وفق آئین نامه مالی و معاملاتی مناطق آزاد اقدام گردد. 
 
تاریخ به روزرسانی:
1400/09/09
تعداد بازدید:
458
Powered by DorsaPortal