آگهی مزایده عمومی اجاره غرف مجتمع تجاری برند سنتر 10 _1400
 
 
 
 
 نتیجه مناقصهبا عنایت به عدم تحویل پاکات مزایده در موعد مقرر شده در اسناد مزایده و نبود پیشنهاد مزایده، اعضاء کمیسیون معاملات سازمان مقرر نمودند وفق ماده 42 آئین نامه مالی و معاملاتی سازمان مراتب جهت تصمیم گیری به ریاست محترم هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان اعلام و ارائه گردد.
 
تاریخ به روزرسانی:
1400/09/09
تعداد بازدید:
459
Powered by DorsaPortal