۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ بهمن
русский English فارسی
منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
انزلی
پلمپ دفاتر ثبت شرکت ها
به اطلاع کلیه فعالین اقتصادی اعم از حقوقی و حقیقی ثبت شده در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری سازمان منطقه آزاد انزلی می رساند، نظر به پایان سال مالی 1399 و تکلیف قانونی در خصوص پلمپ دفاتر لازم است کلیه شرکتها ثبت شده در واحد ثبتی سازمان جهت بهره مندی از معافیتهای مالیاتی و عدم شمول جریمه، هر چه زودتر با مراجعه به اداره ثبت شرکتها واقع در منطقه آزاد انزلی – ساختمان اداری- طبقه سوم – اداره ثبت شرکتها نسبت به پلمپ دفاتر قانونی خود جهت سال مالی 1400 اقدام نمایند . بدیهی است این موضوع مشمول آن دسته از اشخاص حقیقی ثبت شده که ارائه دفاتر جهت معافیت مالیاتی آنان ضرورت دارد نیز می شود .  
 
مدارک لازم جهت پلمپ دفاتر  
 
 

1- دفاتر کل روزنامه ( تعداد صفحات یکی باشند ) .

2- فیش واریزی پلمپ دفاتر اشخاص حقوقی ایرانی مبلغ 1/000/000 ریال و اشخاص حقیقی ایرانی 750/000 ریال و اشخاص حقیقی
و حقوقی خارجی مبلغ 1/500/000 ریال می باشد که با مراجعه به مدیریت مالی سازمان منطقه آزاد انزلی مبلغ مذکور قابل واریز می باشد .

3- فرم اظهار نامه پلمپ ( از اداره ثبت شرکتها تحویل گرفته شود . )

4- کپی مجوز فعالیت .

5 – چنانچه امور ثبتی، توسط وکیل رسمی شرکت یا شخص انجام می شود کپی شناسنامه و کارت ملی برابر با اصل
و برگه نمایندگی یا سند رسمی وکالت همراه باشد .

6- با توجه به اینکه شروط برخورداری از هر گونه معافیت مالیاتی در مناطق آزاد اخذ مجوز فعالیت اقتصادی ، ارائه اظهار نامه در موعد
مقرر و ارائه دفاتر پلمپ شده به اداره امور مالیاتی و انجام دیگر تکالیف قانونی می باشد ، چنانچه شرکتی موفق به اخذ مجوز فعالیت اقتصادی و پلمپ دفاتر در مهلت باقی مانده از سال 1399 نگردد،
بعنوان شرکت غیر فعال تلقی شده و شناسه ملی اختصاص یافته به حالت تعلیق در خواهد آمد .

 
 
1399/12/10
منطقه آزاد انزلی، بلوار شهید فاتحی، فاز تجارت و سیاحت، سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی
تلفن: 013-34437671-3 فکس: 013-34438006 صندوق پستی : 43355-1145
Powered by DorsaPortal