۱۴۰۱ چهارشنبه ۱۹ بهمن
русский English فارسی
منطقه آزاد تجاری صنعتی انزلی
انزلی
خرید خدمات بیمه شخص ثالث و بدنه خودرو های سازمان از سامانه ستاد الکترونیک ولت به شماره نیاز 1101095422000007
به اطلاع مالکین خودروهای پلاک منطقه آزاد انزلی  می رساند  که برای خرید خدمات بیمه شخص ثالث و بدنه خودروهای سازمان می توانند به سامانه ستاد الکترونیک دولت  به آدرس : www.setadiran.ir به شماره نیاز 1101095422000007 مراجعه نمایند.
1401/07/16
منطقه آزاد انزلی، بلوار شهید فاتحی، فاز تجارت و سیاحت، سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی انزلی
تلفن: 013-34437671-3 فکس: 013-34438006 صندوق پستی : 43355-1145
Powered by DorsaPortal