سیاهکارزاده در جلسه شورای معاونین سازمان منطقه آزاد انزلی:

تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ 
تاریخ ایجاد :
 ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ 
   

   


در رأس یک هیأت عالی رتبه سیاسی و اقتصادی؛

تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ 
زمان خبر : ۱۲:۴۵:۰۰

نماینده ویژه رییس‌جمهور خبر داد؛

تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ 
زمان خبر : ۱۴:۰۶:۰۰
تاريخ وقوع :
 ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ 
زمان خبر : ۰۹:۰۹:۰۰
   

6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0