درباره استان
 موقعيت جغرافيايي استان گيلان
 
استان گيلان يكي از استانهاي ساحلي شمال ايران با مسا حت 14711 كيلومتر مربع، درازاي آن از شمال غربي تا جنوب شرقي ، 235 كيلومتر و پهناي آن ، از 25 تا 105 كيلومترتغيير مي كند. رشته كوههاي البرز با ارتفاع متوسط 3000 متر، همانند ديواري در باختر و جنوب گيلان كشيده شده و اين منطقه جز از راه دره منجيل، راه شوسه ديگري به فلات ايران ندارد . كمترين فاصله كوه از درياي خزر (در بخش حويق از شهرستان تالش) نزديك به 3 كيلومتر و بيشترين فاصله آن از دريا (در امام زاده هاشم ، مسير جاده رشت- قزوين) حدود 50 كيلومتر است. اين استان، از شمال به درياي خزر و كشورهاي مستقل آسياي ميانه، از غرب به استان اردبيل، از جنوب به استان زنجان و قزوين و از شرق به استان مازندران محدود مي گردد. بر اساس آخرين تقسيمات كشوري ، تا پايان شهريور سال 1383 ، استان گيلان داراي 16 شهرستان ، 48 شهر و 43 بخش، 109 دهستان و 2892 آبادي (2690 آبادي داراي سكنه و 202 آبادي خالي از سكنه )
مي باشد.
 
 

 
 
استان گيلان داراي16 شهرستان به مركزيت شهر رشت و جمعيتي بالغ بر دو ميليون و چهارصد هزار نفر در شمال ايران واقع است. استان ساحلي گيلان داراي آب و هوايي معتدل و مديترانه اي بوده ، استاني سرسبز و پوشيده از جنگل و شامل كوههاي پوشيده از جنگل هاي انبوه (560 هزارهكتار) است. آب و هواي مناسب، خاك حاصلخيز ، آب فراوان ،تراكم بالاي جمعيت ، نيروي انساني متخصص و ماهر از عمده ويژگي هاي آن است
 
 
 مزيت هاي جغرافيايي - اقتصادي
 
جاري بودن رودخانه هاي دائمي و پرآب سفيدرود، پل رود، كرگانرود، شفارود و ...
وجود منطقه ويژه انزلي (كه با تصويب مجلس محترم شوراي اسلامي به منطقه آزاد تجاري صنعتي تبديل شده است.(
قطب تجاري و كشاورزي از ديرباز تاكنون.
آب و هواي معتدل و طبيعت زيبا.
دسترسي دريائي به بنادر آستراخان و لاكان روسيه.
كوتاهي مسير حمل و نقل از طريق گيلان.
مزيتهاي توليدي و اقتصادي
يكي از قطبهاي صنعتي كشور، بويژه در صنايع تبديلي كشاورزي و دريايي و صنايع دارويي و سلولزي و نساجي (جزو ده استان اول كشور).
برخورداري از مواد اوليه براي توسعه صنايع تبديلي.
وجود صنايع بزرگ همچون كاغذ و نساجي و فولاد.
وجود شهركها و نواحي صنعتي در نقاط مختلف استان.
نيروي كار ماهر و تحصيل كرده و آماده كار در بخشهاي مختلف اقتصادي و همچنين نيروي كار ارزان.
منابع انرژي مصرفي ارزان نظير آب، برق، گاز و ..
 
 

 
 
 مزيت هاي تجاري - خدماتي
 
 
وجود مركز خدمات سرمايه گذاري در استان.
طرح در شرف احداث نمايشگاه دائمي عرصه خدمات و كالا.
برخورداري از شبكه وسيع مؤسسات مالي، پولي و اعتباري (دولتي و خصوصي).
وجود تشكلهاي دولتي و خصوصي در حوزه خدمات بازرگاني و اقتصادي نظير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، خانه صنعت، انجمن مديران صنايع و ...
وجود دو گمرك در انزلي و آستارا و همچنين گمرك فرودگاه رشت.
برخورداري از سيلوها، انبارها و سردخانه هاي مناسب.
امكان واگذاري زمين براي سرمايه گذاري فعاليتهاي اقتصادي.
امكان دسترسي به بازار 300 ميليون نفري كشورهاي آسياي ميانه.
تسهيلات براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي در بخشهاي مختلف اقتصادي.
پشتيباني و مساعدت در راستاي اخذ مجوزهاي لازم.
اعطاي تسهيلات درحد امكان.
كمك در استقرار واحدها درشهركها و نواحي صنعتي استان.
دارا بودن نيروي كار ماهر و متخصص.
ارائه مشاوره هاي لازم در زمينه هاي مختلف.
وجود منابع معدني و نيمه صنعتي.
وجود مراكز خدمات سرمايه گذاري.
ايجاد بستر مناسب جهت برقراري همكاريهاي لازم شبكه هايوسيع مؤسسات مالي، پولي و اعتباريبا سرمايه گذاران.
ايجاد تسهيلات لازم در ترانزيت، حمل ونقل داخليوخارجي كالاهاي توليدي، مواد خام و كالاهاي نيمه ساخته.
ايجاد زمينه مناسب جهت همكاري تشكلهاي دولتي وخصوصي در حوزه خدمات بازرگاني و اقتصادي نظير اتاق بازرگاني و صنايع و معادن، خانه صنعت، انجمن مديران صنايع و اتحاديه بازرگانان با سرمايه گذاران.
 
 
 مزيت هاي زيرساختي
 
وجود 4 نيروگاه برق لوشان و رشت و نيروگاه آبي منجيل و نيروگاه بادي منجيل و شبكه هاي وسيع توزيع و انتقال برق در استان.
مخازن ذخيره سوخت تا 200 ميليون ليتر، نفت سفيد، بنزين و نفت گاز جهت سوخت رساني به گيلان، اردبيل و غرب مازندران.
برخورداري از شبكه هاي وسيع حمل و نقل جاده اي، فرودگاه بين المللي رشت و بنادر انزلي و آستارا.
وجود بازارچه مرزي مشترك با كشور آذربايجان.
وجود دانشگاهها و مراكز آموزش فني و حرفه اي و مؤسسات تحقيقاتي صنعتي و كشاورزي تأمين كننده نيروي انساني ماهر و متخصص در استان.
اجراي برنامه اتوماسيون اداري و ايجاد ساختار فيزيكي و سخت فزار لازم براي توسعه تكنولوژي اطلاعات در مركز اصلي استان.
آزاد راه در شرف احداث قزوين- رشت
طرح احداث راه آهن قزوين- بندرانزلي.
امكانات بندري و كشتيراني در منطقه انزلي.
 
 
 مزيت هاي سرمايه گذاري
  استان گيلان با حدود 9/0 درصد مساحت كل ايران

92.1 درصد چاي
5.1 درصد گوشت قرمز
22.4 درصد آبزيان پرورشي
37.6 درصد برنج
13.4 درصد ماهي خاوياري
21.4 درصد زيتون
76.2 درصد فندق
4 درصد گوشت مرغ
15 درصد خاويار
85.1 درصد ابريشم
90 درصد بادام زميني
7.2 درصد مركبات
كشور را توليد مي نمايد.اين استان داراي بندري براي بارگيري و تخليه كالا به ظرفيت 5/6 ميليون تن در سال مي باشد و نيز با دارا بودن يك منطقه آزاد تجاري با شش نوع كاربري مختلف و فرودگاه بين المللي و سه گمرك منطقه اي فعال و همچنين در دست احداث بودن، 200 كيلومتر راه آهن بين قزوين- رشت- انزلي جهت تكميل مسير كريدور شمال- جنوب، مزيت ويژه اي بخود گرفته و در كليه بخشهاي اقتصادي، قابليت سرمايه گذاري داخلي و خارجي را دارد و بستر براي فعاليتهاي اقتصادي، آماده و مهيا است.
تاریخ به روز رسانی:
1394/07/04
تعداد بازدید:
19697
Powered by DorsaPortal